Police Old Age Pension | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik - MPISOC
Home
Poland

Police Old Age Pension

Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy

1 The adjustment ratio is the average annual consumer price index in the previous calendar year increased by at least 20% of the real growth of the average wage in the previous calendar year.

Legal Basis: Acton Pensions for Officers of the Uniformed Services and their Families (ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin).