Pension Scheme for Judges | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik - MPISOC
Home
Poland

Pension Scheme for Judges

Uposażenie dla sędziów w stanie spoczynku

Legal Basis: Law on the Organisation of Common Courts  (prawo o ustroju sądów powszechnych).