Supplementary Pension Savings Scheme | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik - MPISOC
Home
Slovakia

Supplementary Pension Savings Scheme

Doplnkové dôchodkové sporenie

1 The following supplementary pension companies offer their services: AXA d.d.s., a.s.; NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.; Stabilita, d.d.s., a.s.; Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Legal Basis: Act No. 650/2004 Coll. on Supplementary Pension Savings (Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení); Act No. 355/2007 on the Protection, Support and Development of Public Health (Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia).