Old Age Pension Savings Scheme | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik - MPISOC
Home
Slovakia

Old Age Pension Savings Scheme

Dôchodkové starobné sporenie

1 The following 5 pension management companies operate in Slovakia: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.; AXA d.s.s., a.s.; DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.; NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.; VÚB Generali d.s.s., a.s.

Legal Basis: Act No. 43/2004 on Old Age Pension Savings (Zákon o starobnom dôchodkovom sporení).