General Social Assistance Measures / Social Allowance for Pensioners | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik - MPISOC
Home
Romania

General Social Assistance Measures

Drepturi de asigurări sociale generale

Legal Basis: Emergency Ordinance No.115/2020 regarding some measures for the support of the most disadvantaged categories of people which receive hot meals based on electronic vouchers, granted from non-reimbursable external funds, as well as some measures for their distribution (Ordonanța de urgență nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora); Law No. 147/2000 regarding the discounts granted to pensioners for internal transportation (Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern); Methodological Norm for the application of Law No. 147/2000 on the discounts granted to pensioners for internal transport, with subsequent amendments, and of the Government Emergency Ordinance No. 71/2004 regarding the granting of some facilities to the families of pensioners of 21/12/2004  (Norma metodologică pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari din 21.12.2004); Law No. 578/2004 on granting a monthly allowance for the surviving spouse  (Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor); Law No. 416/2001 regarding the guaranteed minimum income (Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat); Methodological Norm for applying the Provisions of Law No. 416/2001 regarding the minimum guaranteed income of 19/01/2011 (Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat din 19.01.2011); Law No. 76/2002 regarding the unemployment insurance system and employment stimulation (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă).

 

Social Allowance for Pensioners

Indemnizație socială pentru pensionari

Legal Basis: Emergency Ordinance No. 6/2009 regarding the social allowance for pensioners (Ordonanța de urgență nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari); annual laws on the state budget (legile anuale privind bugetul de stat).