Deguo shehui baoxian de zizhuquan : linian, zuzhi anpei he gaige | Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik - MPISOC
Home

Publications

Publication Series of the MPI for Social Law

Deguo shehui baoxian de zizhuquan : linian, zuzhi anpei he gaige

Publication Details
csm_UB_5_Zuschnitt_357932e990

Ulrich Becker

2005
S. 56-67
Shehui Baozhang Yanjiu